Det skønnes, at der er 24.000 internationalt adopterede i Danmark, heraf er omkring 9.000 adopteret fra Sydkorea. I perioden 1972-1985 ankom der omkring 400 børn om året fra Sydkorea.

Børn, der er født i udlandet, adopteres gennem en af de adoptionsformidlende organisationer. Der er i de sidste 30 år årligt kommet 500-800 udenlandske børn til Danmark.

Adoption et juridisk fastlagt forhold mellem et adoptivbarn og en voksen eller et ægtepar. Ved adoptionen indtræder adoptivforældrene i de biologiske forældres sted, og barnet har herefter ingen juridisk tilknytning til de biologiske forældre. Barnet har eksempelvis arveret efter adoptivforældrene på lige fod med eventuelle biologiske børn, men ikke efter de biologiske forældre.

Adoptionsloven fastlægger de overordnede rammer for adoption og for retsvirkningerne, og adoptionsbekendtgørelsen udfylder en række af bestemmelserne.

Danmark har i 1997 ratificeret Haagerkonventionen, som er en international rammekonvention, der fastlægger en række grundprincipper for international adoption.