Ch’ingu er Korea Klubbens medlemsblad. Det udkommer 1 gang årligt og bringer artikler om adoption, Korea og koreanske adopterede, film-,  bog- og madanmeldelser, medlemsinterviews m.m.

 

Tidligere numre: