Kære medlem

Har du lyst til at være en del af arbejdsgruppen i ”Familieudvalget” i Koreaklubben?
Familieudvalget vil have fokus på at lægge de de overordnede rammer for emner, der tilbydes medlemmer i løbet af 2017. Der vil være særligt fokus på arrangementer for familier med børn i alderen 2-16 år.

Du må meget gerne sende os en e-mail med en kort beskrivelse af dig og din baggrund for at deltage i arbejdsgruppen. Skriv til CB@koreklubben.dk
Vi håber at skabe 2 arbejdsgrupper bestående af hver 3-4 personer, der kan inspirere og hjælpe til at få planlagt arrangementer til gavn for vores medlemmer.
I første omgang er tanken, at der vil være en gruppe for Jylland og øerne og en for Sjælland.
Vil der komme aktiviteter, som arbejdsgruppen vurderer vil være for alle, vil det blive et fælles samarbejde

efteraarslejr

Kærlig hilsen
Margit, Gitte og Charlotte