Korea Klubbens høringssvar til lov om ændring af adoptionsloven

By |2015-02-17T00:35:12+01:00februar 16th, 2015|Blog, Nyheder|

Korea Klubben har fulgt arbejdet med helhedsanalysen med stor interesse og bidraget med skriftlige bidrag og deltaget til dialogmøder, når muligheden har budt sig. Det er en positiv udvikling, at vi som voksne adopterede og repræsentant for den største gruppe internationalt adopterede – og ligeledes som en af de ældste og største foreninger af sin slags – er blevet inddraget i processen.

Det var dog med dyb beklagelse, vi måtte konstatere, at ”Helhedsanalyse af det danske adoptionssystem – adoptivfamiliernes forhold” blev offentliggjort d. 29. september 2014 uden at blive sendt i høring. Allerede d. 2. oktober blev der indgået en […]

Korea Klubben til dialogmøde om anden del af helhedsanalysen

By |2014-09-17T21:54:06+02:00september 15th, 2014|Blog, Nyheder|

Som led i arbejdet med den anden del af helhedsanalysen inviterede Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold til et dialogmøde mandag d. 15. september 2014.

Korea Klubben og en lang række andre interessenter var inviteret til at komme med input til den del af “Helhedsanalyse af det danske adoptionssystem”, som omhandler godkendelse og støtte til adoptanter, forbedring af Post Adoption Services og muligheden for åbne adoptioner.

På mødet fremlagde Ankestyrelsen resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse, hvortil der blev stillet en lang række relevante spørgsmål om undersøgelsens design og validitet.

Desværre tyder det på, at dialogmødet er den eneste mulighed for Korea Klubben […]

Korea Klubbens høringssvar til første del af helhedsanalysen

By |2014-09-03T01:25:55+02:00august 4th, 2014|Blog, Nyheder|

Korea Klubben har i dag bidraget med høringssvar til ”Helhedsanalyse af det danske adoptionssystem – de strukturelle rammer og tilsynet”.

Vi har med stor interesse læst de dele af helhedsanalysen, som omhandler de strukturelle rammer og tilsynet i det danske adoptionssystem. Det er en positiv udvikling, at vi som voksne adopterede og repræsentant for den største gruppe internationalt adopterede – og ligeledes som en af de ældste og største foreninger af sin slags – inddrages i arbejdet for et mere tidssvarende adoptionssystem i Danmark.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold offentliggjorde torsdag d. 26. juni de dele af helhedsanalysen, som […]

Helhedsanalyse af adoptionssystemet i høring

By |2014-08-04T22:56:52+02:00juni 30th, 2014|Blog, Nyheder|

helhedsanalyse

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold offentliggjorde torsdag d. 26. juni de dele af helhedsanalysen, som omhandler de strukturelle rammer og tilsynet i det danske adoptionssystem.

Grundlæggende synes der at være et manglende fokus på børnenes tarv og de voksne adopterede i helhedsanalysen og i langt højere grad fokus på adoptionsformidlingen. For Korea Klubben er det af afgørende betydning, at et fremtidigt adoptionssystem varetager barnets tarv og i de tilfælde, hvor adoption sker; det adopterede barn og den voksne adopteredes interesser.

Eksempelvis påpeger analysen, at den helt centrale udfordring er et faldende […]

Ny minister: Vores pejlemærke må og skal være børnene

By |2014-02-17T22:15:29+01:00februar 16th, 2014|Blog, Nyheder|

MIN_BLIS_logo_cmyk

Manu Sareen udtaler som ny minister for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, at adoptionssystemet er under pres og skal forbedres. Med reference til helhedsanalysen på adoptionsområdet mener han, det er vigtigt, at vi grundigt og fordomsfrit kigger på, hvordan adoptionsarbejdet fremover skal foregå i Danmark.

“Netop spørgsmålet om åbenhed og ægthed tror jeg bliver centrale i helhedsanalysen. Som nytiltrådt minister er det vigtigste for mig at sige, at vi som politikere skal finde et nyt system, der rummer og imødegår de udfordringer, adoptionsområdet stiller til os i dag. Der er ingen […]

Arbejdsgruppe fremlægger anbefalinger i 2014

By |2014-02-17T22:11:44+01:00juni 5th, 2013|Blog, Nyheder|

Socialminister Karen Hækkerup fremlagde tirsdag en plan for, hvordan adoptionssystemet i Danmark skal undersøges. En arbejdsgruppe forankret i Social- og Integrationsministeriets departement begynder sit arbejde i forsommeren 2013 og vil bestå af et mindre antal personer fra departementet og fra Ankestyrelsen.

I gruppen vil sidde personer, der har adoptionsfaglig, psykologfaglig og juridisk indsigt i adoptionsområdet. Efter planen vil arbejdsgruppen fremlægge en rapport med anbefalinger til et fremtidigt system i løbet af sommeren 2014.

Desuden skal tilsynet med området undersøges af kammeradvokaten.

I det åbne samråd i Socialudvalget bekendtgjorde Ministeren også, at internationale adoptioner fortsætter, mens undersøgelsen står på. Karen Hækkerup fastslog også, […]

Socialministeren nedsætter arbejdsgruppe på adoptionsområdet

By |2014-02-17T22:14:40+01:00april 9th, 2013|Blog, Nyheder|

DR 090413

I kølvandet på dokumentarfilmen Adoptionens Pris, afsløringer af børnehøstere, brug af falske dødsattester og det midlertidige stop for adoptioner fra Etiopien har social- og integrationsminister Karen Hækkerup besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal undersøge adoptionspraksis.

Den hurtigt arbejdende gruppe skal klarlægge eksisterende praksis inden for international adoption i dag og undersøge hvad der skal til for at etablere et adoptionssystem, der matcher den globale verden, vi lever i.

Arbejdsgruppen skal have fokus på fremtidens adoptionssystem, bl.a. muligheden for statslige adoptioner i stedet for private adoptionsbureauer og åbne adoptioner frem for lukkede […]

Go to Top