Tænketanken Adoption inviterer til forskningsseminar d. 22. februar

By |2014-01-22T15:01:46+01:00januar 22nd, 2014|Blog, Nyheder|

Layout 1

Tænketanken Adoption markerer udgivelsen af tidsskriftet Social Kritik, som er et temanummer om transnational adoption. Nummeret indeholder artikler og anmeldelser, som på kritisk vis beskæftiger sig med adoption.

Arrangement foregår lørdag d. 22. februar 2014 kl. 14.00 – 17.00 i Kulturhuset Indre By.

Tilmelding nødvendig, læs mere her

 

PROGRAM

14:00 – Velkomst, Sharmila Holmstrøm Juhlin, Tænketanken Adoption

14:05 – Om Social Kritik, Benny Lihme, redaktør

14:10 – Kritiske perspektiver på transnational adoption, Lene Myong, temaredaktør

14:25 Adoption som retlig relation, Stine Jørgensen, lektor, KU

14:45 Den egnede homo. Homoseksuelle familier og adoption i Folketingets […]

AC Børnehjælp får suspenderet tilladelse til adoption

By |2014-01-12T17:23:52+01:00januar 11th, 2014|Blog, Nyheder|

ac_logo_-_farver_newsimage

Socialminister Annette Vilhemsen (SF) har d. 10. januar orienteret partiernes socialordførere om, at AC Børnehjælps akkreditering er midlertidigt suspenderet. Beslutningen er truffet efter indstiling fra Ankestyrelsen.

Det sker blandt andet efter AC Børnehjælp har fået skarp kritik for bl.a. manglende bogføring og underslæb.

Efter flere sager med rod i økonomien og regelbrud i private adoptionsbureauer har flere politikere sat spørgsmålstegn ved, at private står for at formidle danske pars adoption af børn fra udlandet.

Læs mere på jyllands-posten.dk

Læs mere på politiken.dk

Læs mere på berlingske.dk

Adoptionspolitisk Forum inviterer til launch party

By |2014-01-23T23:19:17+01:00december 8th, 2013|Blog, Nyheder|

APF

Adoptionspolitisk Forum inviterer til launch party d. 18. januar for at fejre deres nye hjemmeside. Endnu et års arbejde i frivillighedens ånd skydes igang med fundraising og etablering af foreningen Adoptionspolitisk Forum.

Program
15:00 – Dørene åbnes

15:20 – Velkommen og introduktion v. APF repræsentant

15:30 – Paneldebat
– Kort præsentation fra debattørerne
– Diskussion modereret af Dorrit Saietz
– Spørgsmål fra publikum modereret af Dorrit Saietz

17:00 – Performance
– Oplæsning ved forfatter Maja Lee Langvad. Et uddrag af “Hun Er Vred”
– Performance ved Joan Rang. Et uddrag af “Den hvide mand”
– Poetry performance med duoen F L A […]

Kammeradvokaten anbefaler skærpet tilsyn

By |2013-11-15T00:09:47+01:00november 9th, 2013|Blog, Nyheder|

Kammeradvokaten anbefaler et skærpet tilsyn med de formidlende organisationer. Bl.a. foreslås det, at der indføres en whistleblower-ordning, så kritisable forhold kan afsløres anonymt. Desuden kan kompetencefordelingen mellem tilsynet, som foretages af Social-, Børne- og Integrationsministeriet og de formidlende organisationer være tydeligere. Samtidig skal tilsynets kontrol kunne udvides til også at omfatte adoptionsorganisationernes partnere og børnehjem i udlandet.

Læs mere på Social-, Børne- og Integrationsministeriets hjemmeside

Læs mere på politiken.dk

 

Arbejdsgruppe fremlægger anbefalinger i 2014

By |2014-02-17T22:11:44+01:00juni 5th, 2013|Blog, Nyheder|

Socialminister Karen Hækkerup fremlagde tirsdag en plan for, hvordan adoptionssystemet i Danmark skal undersøges. En arbejdsgruppe forankret i Social- og Integrationsministeriets departement begynder sit arbejde i forsommeren 2013 og vil bestå af et mindre antal personer fra departementet og fra Ankestyrelsen.

I gruppen vil sidde personer, der har adoptionsfaglig, psykologfaglig og juridisk indsigt i adoptionsområdet. Efter planen vil arbejdsgruppen fremlægge en rapport med anbefalinger til et fremtidigt system i løbet af sommeren 2014.

Desuden skal tilsynet med området undersøges af kammeradvokaten.

I det åbne samråd i Socialudvalget bekendtgjorde Ministeren også, at internationale adoptioner fortsætter, mens undersøgelsen står på. Karen Hækkerup fastslog også, […]

Sydkorea tiltræder Haagerkonventionen

By |2013-05-27T21:09:28+02:00maj 25th, 2013|Blog, Nyheder|

Ifølge Sydkoreas Ministry of Health and Welfare underskrev sundhedsminister Jin Young fredag d. 24. maj 2013 Haagerkonventionen.

Den internationale konvention Haagerkonventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner stiller en række krav til, hvordan adoption bør foregå.

I Danmark trådte konventionen i kraft d. 1. november 1997.

Formålet med reglerne på adoptionsområdet er at sikre, at en adoption gennemføres til barnets bedste og med respekt for barnets grundlæggende rettigheder. Det er altså hensynet til barnet, der kommer i første række, og hensynet til dem, der ønsker at adoptere er sekundært. Samtidig skal reglerne være […]

Kontakt til biologiske forældre er en menneskeret

By |2014-02-17T22:13:26+01:00maj 9th, 2013|Blog, Nyheder|

I en udtalelse til Folketingets Ombudsmand vurderer Ankestyrelsen under Social- og Integrationsministeriet, at adopterede og biologiske forældre bør have mulighed for kontakt.

Selv om forældremyndigheden juridisk set bliver overdraget, når et barn bliver adopteret, så har de biologiske forældre ret til kontakt med barnet.

“Udtalelsen er et brud på den måde, hvorpå man hidtil har opfattet adoption, hvor ejerskabet til adoptivbarnet meget entydigt har tilhørt adoptivforældrene”, siger adjunkt ved Aarhus Universitet Lene Myong, der har forsket i transkulturelle adoptioner, og ser en vigtig principiel anerkendelse af, at adopterede kan have familie i afgiverlandet, som ønsker kontakt.

Redegørelsen siger, at “retten for et adoptivbarn og dets […]

Socialministeren nedsætter arbejdsgruppe på adoptionsområdet

By |2014-02-17T22:14:40+01:00april 9th, 2013|Blog, Nyheder|

DR 090413

I kølvandet på dokumentarfilmen Adoptionens Pris, afsløringer af børnehøstere, brug af falske dødsattester og det midlertidige stop for adoptioner fra Etiopien har social- og integrationsminister Karen Hækkerup besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal undersøge adoptionspraksis.

Den hurtigt arbejdende gruppe skal klarlægge eksisterende praksis inden for international adoption i dag og undersøge hvad der skal til for at etablere et adoptionssystem, der matcher den globale verden, vi lever i.

Arbejdsgruppen skal have fokus på fremtidens adoptionssystem, bl.a. muligheden for statslige adoptioner i stedet for private adoptionsbureauer og åbne adoptioner frem for lukkede […]

Deltag til debatmødet Adoption – kærlighed eller menneskehandel?

By |2012-12-06T20:23:14+01:00december 6th, 2012|Blog, Nyheder|

Der er debatmøde om adoption og baggrunden for debatten i kølvandet på dokumentaren Adoptionens Pris. Korea Klubben håber, at der også er voksne adopterede, der vil møde op og deltage i debatten.

Tid og sted: Onsdag d. 12. december kl. 16-19 i Politikens Hus

Instruktør Katrine W. Kjær bag dokumentarfilmen Mercy, mercy – Adoptionens Pris og Politikens journalist Dorrit Saietz, som har skrevet om Amy-sagen, stiller op til debat sammen med Merete Laubjerg, adoptivmor og forsker i adoption.

Filmen vises i sin fulde længde med efterfølgende debat om adoption.

Læs mere om arrangementet

Ombudsmanden undersøger adopteredes rettigheder

By |2012-12-11T22:57:43+01:00december 4th, 2012|Blog, Nyheder|

I forlængelse af dokumentarfilmen Adoptionens Pris har Folketingets Ombudsmand rejst spørgsmål om adoptivbørns ret til at være i kontakt med deres biologiske forældre. Ombudsmanden har også besluttet at følge sagen om forholdene på det etiopiske børnehjem Enat Alem. 

Ombudsmanden har d. 28. november bedt Ankestyrelsens Familieretsafdeling om at redegøre for, hvilke regler der gælder for adoptivforældres ret til at regulere et adoptivbarns kontakt til de biologiske forældre i de tilfælde, hvor adoptivbarnet er blevet adopteret i så sen en alder, at det har haft et egentligt familieliv med sine biologiske forældre. Ombudsmanden har endvidere bedt Ankestyrelsen om at redegøre for, om adoptivforældres ret […]

Det mener UNICEF om international adoption

By |2012-12-03T14:05:43+01:00december 2nd, 2012|Blog, Nyheder|

Et barn har ret til at vokse op i et familiemiljø og til at blive draget omsorg for af sin egen familie. Hvis en familie har brug for hjælp til at give barnet den tilstrækkelige omsorg, har de ret til at få den. Kan barnet, på trods af hjælpen, ikke vokse op under gode forhold i sin egen familie, bør en passende og stabil familiebaseret løsning findes i stedet.

Er det ikke muligt inden for barnets oprindelige landegrænser, kan international adoption være den bedste permanente løsning for barnet. Det er dog […]

Go to Top