Grupperejser, eller sommerskoler, kan være en billig og anderledes måde for adopterede at besøge Korea på. En række forskellige organisationer arrangerer ture til Korea for adopterede. Disse ture modtager typisk støtte fra det koreanske Ministry of Health and Welfare (MoHW / 보건복지부) som en del af den overordnede Post Adoption Services (PAS) pulje, som den koreanske regering hvert år afsætter for at støtte adopterede ved at udbrede viden om koreansk kultur.

Man bliver introduceret til Korea og koreansk kultur gennem et fastlagt program sammen med en gruppe, der typisk består af andre adopterede fra Europa, USA og Australien. Det sociale samvær er et vigtigt aspekt. Netop fordi det er unikt at rejse tilbage til Korea som adopteret, prøver man nogle ting, der er anderledes end det, man ellers vil opleve som turist. Sommerskolerne er af forskellig varighed, typisk 1-2 uger, hvor man som deltager er sammen med koreansk-adopterede fra resten af Europa, Australien og USA.

For at høre mere om de enkelte tilbud og komme i forbindelse med andre deltagere, skriv til: pas@koreaklubben.dk .

Fakta om programmerne

Deltagernes alder er fra 18 år og op. Programmet foregår på engelsk. Man bliver indkvarteret på forskellig måde på de forskellige programmer, men typisk på sovesale eller 2 på et værelse. Sommerskole-programmerne er oftest  tilrettelagt som en typisk asiatisk gruppetur, hvor man følger et fastlagt fuldtidsskema i løbet af hele turens varighed. Som deltager er man forpligtet til at følge det fastlagte program. De forskellige ture har typisk fokus på undervisning i forskellige aspekter af den koreanske kultur fx sprogundervisning, taekwondo, historie mm.

Typisk vil man også komme på sightseeing-ture rundt i landet og på home stay. Home stay er et weekend-besøg, hvor man bliver indlogeret hos en koreansk familie.

Søgning af familie kan også indgå som en del af programmet. Hvis det er dit primære formål med rejsen, er det dog vigtigt, at du undersøger mulighederne inden du tilmelder dig, da søgning kan være meget tidskrævende. Der kan også indgå et besøg på ens tidligere børnehjem og man kan få mulighed for at se sin koreanske sagsmappe.

Programmerne er relativt stramme og hektiske. Det er for at du kan komme til at opleve så meget som muligt og der er lagt et enormt arbejde i at få programmet afviklet fra en masse menneskers side. Det kan til tider opleves stressende med så mange indtryk og oplevelser. Generelt skal man være god til at tilpasse sig og indordne sig efter en større gruppe. Man bør derfor gøre op med sig selv på forhånd, om man har temperament til over hele perioden at følge et fastlagt program eller om man hellere selv vil rejse rundt på egen hånd.

Inden du tilmelder dig en specifik tur, er det en god ide at kontakte Korea Klubben, samt undersøge hvilken baggrund den afholdende organisation har. Både koreanske, amerikanske og europæiske organisationer med forskellig kulturel, religiøs eller forretningsmæssig baggrund har arrangeret ture gennem tiden, og det aktuelle udbud ændrer sig typisk fra år til år.

Andre programmer

Udover de koreanske sommerskoler findes der forskellige regerings-sponsorerede programmer, der typisk udvælger sine deltagere efter snævrere og mere specifikke kriterier såsom programmer for studerende, musikere og ungdomsfestivaler. På nogle af disse programmer er adopterede ikke de primære deltagere.

Ansøgning

Til mange af programmerne anvendes ansøgningsskema, som man finder vi på respektive organisationers hjemmeside. Vi arrangerer desuden rejseforberedelseskurser hvert år som har til formål at oplyse om kulturforholdene, hvad man som adopteret kan forvente af mere følelsesladede spørgsmål og tanker og råd og vejledning til den første tur i det hele taget. Kontakt Korea Klubben hvis du er interesseret eller har spørgsmål.