Hvad er sommerskolerne i Korea? 2012-02-19T16:40:19+00:00

Sommerskolerne er en billig og anderledes måde for adopterede at besøge Korea. Sommerskolerne er en god måde at blive introduceret til Korea og koreansk kultur på, fordi man i trygge rammer kommer til at stifte bekendtskab med landet. Det giver også god mulighed for at møde andre unge fra hele verden og det sociale samvær er et vigtigt aspekt. Netop fordi det er unikt at rejse tilbage til Korea som adopteret, prøver man nogle ting, der er anderledes end det, man ellers vil opleve som turist. Sommerskolerne er af forskellig varighed, typisk 2-3 uger, hvor man som deltager er sammen med koreansk-adopterede fra resten af Europa og USA.

For at høre mere om de enkelte tilbud og komme i forbindelse med andre deltagere, kontakt Lotte Choon Ran: lcrs@koreaklubben.dk .

Fakta om programmerne

Deltagernes alder er fra 18 år og op. Fællessproget er engelsk. Man indkvarteres på forskellig måde på de forskellige programmer, men typisk sammen med flere. Sommerskole-programmerne er tilrettelagt, så man følger et fastlagt skema i dagtimerne og har fri eller fælles arrangement om aftenen. Det forventes, at man følger det tilrettelagte skema som deltager. På sommerskolerne vil man få undervisning i forskellige aspekter af den koreanske kultur fx sprogundervisning, taekwondo, historie mm. for at få et indblik i den kultur, man kommer fra. Typisk vil man også komme på sightseeing-ture rundt i landet og på home stay. Home stay er et weekend-besøg, hvor man indlogeres hos en koreansk familie for at opleve, hvordan sådan en fungerer. Der kan også indgå et besøg på ens tidligere børnehjem og man kan få mulighed for at se sin koreanske sagsmappe. Der vil være mulighed for at få hjælp til at søge efter sine biologiske rødder/ tidligere plejefamilie, men dette er hverken et kriterium for deltagelse eller et indarbejdet programpunkt.

Programmerne er relativt stramme og hektiske. Det er for at du kan komme til at opleve så meget som muligt og der er lagt et enormt arbejde i at få programmet afviklet fra en masse menneskers side. Det kan til tider opleves stressende med så mange indtryk og oplevelser. Generelt skal man være god til at tilpasse sig og indordne sig efter en større gruppe. Man bør derfor gøre op med sig selv på forhånd, om man har temperament til over hele perioden at følge et fastlagt program eller om man hellere selv vil rejse rundt på egen hånd.

Andre programmer

Udover de koreanske sommerskoler findes der forskellige regerings-sponsorerede programmer, der typisk udvælger sine deltagere efter snævrere og mere specifikke kriterier såsom programmer for studerende, musikere og ungdomsfestivaler. På nogle af disse programmer er adopterede ikke de primære deltagere.

Ansøgning

Til mange af programmerne anvendes ansøgningsskema, der kan rekvireres ved henvendelse til Korea Klubben. Vi arrangerer desuden rejseforberedelseskurser hvert år som har til formål at oplyse om kulturforholdene, hvad man som adopteret kan forvente af mere følelsesladede spørgsmål og tanker og råd og vejledning til den første tur i det hele taget. Kontakt Korea Klubben hvis du er interesseret eller har spørgsmål.