Indlæser Begivenheder
Denne begivenhed er allerede afholdt.

Kære medlemmer

Hermed indkalder vi til Korea Klubbens ekstraordinære generalforsamling for foreningsåret 2019/2020 og bestyrelsesåret 2020/2021.  

Den ekstraordinære generalforsamling afholder vi søndag d. 22. november 2020 kl. 10:00 til ca. 12:00 og foregår kun via Zoom. 
Ønsker du at deltage til den ekstraordinære generalforsamling, beder vi dig sende en mail til info@koreaklubben.dk. Du vil få et mødelink og retningslinjer retur.  
 
Kandidatur modtaget efter d. 7. november vil først blive opstillet til bestyrelsen til næste ordinære generalforsamling. 

Til den ekstraordinære generalforsamling vil det kun være muligt at afgive brevstemmer i forbindelse med valg af en ny bestyrelse. Brevstemmer vil blive optalt af to frivillige uden for den nuværende bestyrelse. Beslutninger træffes ved simpel majoritet. Det er kun medlemmer med almindeligt medlemskab, der har stemmeret. 
 
Skriftlige stemmer skal du sende til brevstemme@koreaklubben.dk senest dagen før generalforsamlingen kl. 10.00.
Husk at angive dit medlemsnummer!
Stemmesedlen kan hentes her.
Klik på pilen (↓) i øverste højre hjørne af skærmen for at hente stemmesedlen, uanset om du har en Dropbox-konto eller ej.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent, online facilitator, referent og stemmetællere*
  2. Regnskabsaflæggelse og godkendelse af regnskab
  3. Fremlæggelse af budget og godkendelse af budget
  4. Valg af formand/næstformand/kasserer og sekretær*
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter*
  6. Valg af revisor/revisorer
  7. Evt.

Ad 1Valg af dirigent, online moderator, referent og stemmetællere 
Liselotte Haejin Birkmose melder sig som dirigent 
Lars Liebing melder sig som online-facilitator 
Pernille Son Paulsen melder sig som referent 
Dorte Feldthusen melder sig som stemmetæller  
Kirsten Hoo-Mi Sloth melder sig som stemmetæller 

Ad 4. Valg af formand/næstformand/kasserer/sekretær 
Lars Park stiller op som formand (1 år) 
Lemmy Kook Lyngholm stiller op som næstformand (2 år) 
Tae Yang Lee stiller op som kasserer (2 år) 
Pernille Son Paulsen stiller op som sekretær (1 år) 
 
Ad 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter 
Sanne Mogensen stiller op som bestyrelsesmedlem (1 år) 
Jannie Jung Westermann stiller op som bestyrelsesmedlem (1 år) 
Anja Pedersen stiller op som suppleant (1 år) 
Thomas Andersen stiller op som suppleant (1 år) 
Julie Hee Nonboe-Andersen stiller op som suppleant (1 år) 
 

Tak for arbejdsindsatsen til følgende personer, som har valgt at træde ud af bestyrelsen: 

Cecilie Hedegaard-Elmsted træder af som formand.  Vi er fra bestyrelsens side kede af at skulle tage afsked med en sand ildsjæl som har lagt hele sit hjerte og oceaner af tid og energi i sit formandskab. 

Tak til Jes Eriksen for den store indsats gennem de seneste år. Det er højt værdsat og har været et privilegium at have dig i bestyrelsen så længe.

Sidst, men ikke mindst, tak til Marlene Lee Hansen for dit engagement og dine gode input. 
   

Kort om de opstillede kandidater 

Lars Park Bjørnskov  (kandidat til formandsposten) 
Gundsømagle, 45 år  

Fra første gang jeg stiftede bekendtskab med Korea Klubben, har jeg været hooked, og den har lige siden haft en meget stor betydning for mig. Korea Klubben er en forening af adopterede for adopterede, hvor der skal være plads til alle. Vi skal forsøge at sprede vores aktiviteter, så vi imødekommer alle vores medlemmers behov. Derudover vil jeg have fokus på at, at få gang i lokale netværk så vi kan tilbyde arrangementer i lokalområderne. I denne COVID-19 tid hvor vi ikke må samles i store forsamlinger skal vi have flere mindre lokale arrangementer. Samtidigt skal vi udnytte de teknologiske muligheder vi har til mødes online og til at udbyde online aktiviteter. Det er også min intention at medlemmer i højere grad skal være med til at komme med forslag til aktiviteter og selv være ansvarlig for afholdelse af aktiviteter.  

Jeg har været medlem af Korea Klubben i 17 år og siddet 6 år i bestyrelsen, hvoraf 5 af årene var som formand. Jeg er vokset op i Esbjerg og har boet mange år i Aarhus, inden jeg flyttede til København. Privat er jeg gift med Pia, som også er adopteret, og vi har sammen Iza på 2 år og Aya på 5 år. Vi bor i Gundsømagle, som ligger nord for Roskilde. Jeg uddannet Cand.Merc i International Business og arbejder hos Svendsen Sport, som er distributør af fiskegrej, hvor jeg skal implementere en forecast- og S&OP proces. Ved siden af jobbet er jeg i øjeblikket ved at læse en Bachelor i Ledelse. Når jeg kan få lov af Pia, og kan finde et hul i kalenderen, elsker jeg at tage ud og fiske. 
 
Lemmy Kook Lyngholm  (kandidat til næstformandsposten) 
Aarhus og København, 48 år og Talent Project Lead hos TDC Group 

I Korea Klubben deler vi skæbne. En skæbne der handler om at blive bortadopteret, at blive adskilt, at skulle finde sig selv og at finde vej hjem til vores fødeland, Sydkorea. Et Sydkorea som har været udsat for megen pinsel og uretfærdigheder og i dag lider under skæbnen af at være adskilt fra Nordkorea.  
 
I Korea Klubben skal vi huske på dette og altid arbejde for at holde sammen på tingene, forene kræfterne, rumme hinanden og skabe værdi for, med og til hinanden. 
Som næstformand vil jeg bakke op om den siddende bestyrelsesformand, kæmpe for en forenet og stærk forening, samt arbejde for at eksekvere den strategi, som skal sikre og udvikle én stærk og rummelig forening. Min erfaring med at sidde i bestyrelser kommer fra KaosPiloterne, Teatret Svalegangen, Frontløberne (formand) og Aarhus Radikale Vælgerforening (Næstformand) 

På Korea/adoptionsfronten har jeg været med til at starte samtalegrupper op i Aarhus og Kbh og er co-admin på Facebook grupperne Adopteret fra Sydkorea og Korean Adoptees. Og så er jeg aktiv både i gruppen på og i naturen i Korea Klubbens Løbeside. 

Til dagligt arbejder jeg som Talent Project Lead i TDC, hvor jeg arbejder med ledelse, talentudvikling og projektledelse. På hjemmefronten er jeg gift med Tina og har to drenge, Anton på 13 og Carl på 9. Jeg bor og arbejder på skift mellem Aarhus og Kbh. 

Du er velkommen til at nærstudere mig på LinkedIn: linkedin.com/in/lemmyjensen eller på Facebook: https://www.facebook.com/lemmykook 

 
Tae Yang Lee  (kandidat til kassererposten) 
Valby, 47 år 

Min motivation for at stille op til KK bestyrelsen er, at jeg gerne vil værne om det fællesskab, som gennem snart 20 år har givet mig mange værdifulde oplevelser. 

Mine 2 mål som kasserer: 

  1. Fuldstændig styr på regnskabet og hele administrationen omkring økonomien. 
  1. Give maksimalt tilskud til aktiviteterne og driften i Korea Klubben under hensyntagen til det økonomiske råderum. 

Korea Klubben har givet mig nogle af de bedste oplevelser i mit liv.  Jeg har fået og oplevet mange venskaber, forelskelser og stor kærlighed, drama, frustrationer, intriger, nedture, fester, fællesrejser til Korea, IKAA Gatherings, mini-gatherings, foredrag, bestyrelsesarbejde, IKAA committee member, fodbold, middage, efterårslejre, sprogundervisning, kulturdage, højtider i Korea Klubben. Jeg fandt min biologiske familie i 2001 og har stadig kontakt med dem. Jeg boede et halvt år i Seoul i 2006. 

Jeg arbejder som informationssikkerhedskonsulent og har været projektleder og er vant til at arbejde med store budgetter. Jeg er vant til at skulle rapportere præcist på både økonomi og tid. Derfor er jeg kvalificeret til posten som kasserer, da jeg både vil kunne håndtere økonomien administrativt og fordi jeg er vant til at sikre data og databehandling. 

Aktiviteter jeg sætter i søen: 
Brætspilsaftener både online og fysisk, mandegruppe for de mænd, der tør tale åbent og ærligt om alt det vigtige i livet, karaoke-aftener for dem, der bare elsker at sk(r)åle og CS:GO-turnering.  
 
Pernille Son Paulsen  (kandidat til sekretærposten) 
København, 38 år – slagterlærling 
 
Jeg kom til Danmark, da jeg var to måneder og er opvokset i Haderslev, men flyttede til København i ’03. Mit studie førte mig til længere ophold rundt omkring i verden. Mine fem år i Kina cementerede mit syn på, hvordan jeg både er dansker, verdensborger, asiat og koreansk adopteret.  
 
I mine år i udlandet har jeg været passivt medlem af Korea Klubben, da jeg støtter foreningens formål og har nydt godt af at kunne deltage i sociale arrangementer både i Danmark og til Gatherings i Korea. Nu har jeg været tilbage i København i tre år og engagerer mig i både de sociale og kulturpolitiske arrangementer. Jeg er p.t. i gang med at uddanne mig som gourmetslagter og bruger min fritid på at lave kimchi-pølse og bulgogi-beef jerky. 
 
Jeg stiller op som sekretær for at kunne bidrage til foreningens arbejde og blive en aktiv del af bestyrelsen. Som et mangeårigt passivt medlem, ønsker jeg nu aktivt at videreføre og styrke foreningens arbejde og profil til nuværende og kommende medlemmer. 
 
Sanne Mogensen  (kandidat til bestyrelsesmedlem) 
København, 34 år – togfører hos DSB 
 
Jeg elsker at rejse og spise koreansk mad. Min introduktion til Korea Klubben og andre adopterede skete i 2017, hvor jeg var frivillig til Kimchi Festivalen. Den oplevelse plantede et frø i mig, som hurtigt voksede og pludselig var jeg i Korea Klubbens bestyrelse og rejste til Korea for første gang. 
Min motivation for at være i bestyrelsen er, at jeg gerne vil bidrage med gode idéer, engagement og energi.  
 
Jeg elsker at være sammen med andre adopterede på grund af fællesskabsfølelsen. Det bedste, jeg ved, er at mærke stemningen mellem adopterede, som kan nikke genkendende til hinandens historie og erfaringer. Jeg brænder for dette arbejde og vil gerne fortsætte, så vi fortsat kan have events, hvor folk kan komme og være sammen med hinanden. 
 
I mine år i bestyrelsen har jeg blandt andet arbejdet for PAS-ordningen, som betyder meget for mig. Desuden har jeg i to år været repræsentant for Korea Klubben i IKAA, som igen styrker fællesskabsfølelsen tværs over landegrænser. 
 
Jannie Jung Westermann  (kandidat til bestyrelsesmedlem) 
Holstebro, 42 år 
 
Bestyrelsesarbejde har været en stor del af mit virke i mange år. 
For mig er det vigtigt, at bestyrelsen arbejder for medlemmerne, og har fokus på i hvilken retning flertallet af medlemmerne, ønsker klubben skal dreje hen. 
Jeg mener, bestyrelsens fornemmeste post er at være lydhør overfor forslag, og forsøge at tilgodese de mange forskellige interesse-grupper af medlemmer, som der nu engang vil være i en forening som Korea Klubben.  

At samle medlemmer omkring emner og arrangementer, der har medlemmernes interesse må være essensen af foreningsarbejdet. 
 
Jeg vil også gerne deltage i Korea Klubbens videre udvikling, og hjælpe til med at komme med løsningsforslag til hvordan vi bedst muligt får lavet procedurer, der hjælper klubben fremadrettet, når/hvis der opstår konflikter. 
 
Jeg bor i Holstebro sammen med min familie, og vil derfor repræsentere den del af landet, uden det skal forstås partiskt jvf. vedtægterne. Jeg har fået kontakt med min biologiske familie senere i mit “voksne” liv. Så de er en fast bestanddel på Snapchat og KakaoTalk. Korea Klubben har ikke altid været en stor del af mit sociale liv. Men det er blevet noget, som jeg ikke vidste, jeg manglede.  

Anja Pedersen  (kandidat til suppleant) 
Sjælland, 45 år 
 
Korea Klubben har givet mig meget igennem de 16 år, hvor jeg har været medlem og organisationen betyder utroligt meget for mig. Organisationen har givet mig muligheden for at udforske min selvopfattelse af at være koreansk adopteret.  
 
Jeg har haft muligheden for at møde en masse fantastiske mennesker både i Danmark og internationalt. Herigennem har jeg fået en større forståelse for hvordan adoption påvirker os de adopterede og hvor vigtigt vores sammenhold i Korea Klubben er. 

Jeg var bestyrelsesføl sidste år, da jeg gerne ville være med til at planlægge 30 års-jubilæum. Desværre blev det aflyst grundet Covid-19, så det jubilæum har vi til gode. Dog fandt jeg hurtigt ud af at jeg brænder for at være med til at skabe fællesskabet.  
 
Min motivation for at stille op til KK bestyrelsen er, at jeg gerne vil være med til at bidrage til det fællesskab, som har givet mig mange gode oplevelser og nære venskaber. At være med til at styrke forholdet til vores internationale søsterorganisationer, styrke sammenholdet på tværs af grænser og bringe Korea Klubben tættere på det internationale koreanske adoptionsmiljø.  
 
Jeg har i de sidste par år arbejdet med søgning af biologiske familie og DNA-testning, som er to områder, hvor jeg kan bidrage med søgningsworkshops og foredrag. Mit bidrag til Korea Klubbens bestyrelse skal også̊ være med til at skabe arrangementer til glæde for alle foreningens medlemmer. 
 
Thomas Park Andersen (kandidat til suppleant) 
Voldum, 34 år 
 
Har været medlem af Korea Klubben siden sommeren 2017. Klubben er en meget vigtig del af mit liv og har haft stor betydning for mig, hvor jeg har fået rigtige mange gode sociale relationer og venskaber. Jeg er rigtig glad for at deltage i de forskellige sociale arrangementer og mener de er en vigtige del af klubben. 

Jeg ønsker at bidrage til, at vi får en bestyrelse, som kan kommunikere positivt både internt og ud til medlemmerne, at der skal være plads til forskellighed i form af fx meninger og holdninger. 

De sociale aktiviteter i klubben (sommerfest, søndagsfrokost, medlemsmiddage, julefrokost, efterårslejr, Seollal og m.m.) er meget vigtige for mig og er noget jeg vil kæmpe for, forbliver en del af klubbens DNA (så længe retningslinjerne tillader det). 

I Korea Klubben skal der være plads til alle – dem, der vil bruge klubben til råd omk. fx adoption, familiesøgning, vejledning og m.m., dem der har behov for at føle de er en del af et større fællesskab, uden at måtte være aktiv i klubben, dem der vil bruge klubben til at få sociale relationer og venskaber og dem som bare vil hygge og feste med andre adopterede. 

Jeg vil gøre mit bedste for at klubben kan rumme alle trods forskelligheder, at medlemmerne altid kan komme til bestyrelsen med spørgsmål, bekymringer, problemer og kritik og vil blive hørt og taget seriøs. 

Julie Hee Nonboe-Andersen  (kandidat til suppleant) 
Aarhus, 34 år 

Hvorfor I ønsker at blive i / komme ind i bestyrelsen?
Selvom jeg egentlig havde besluttet mig for at trække mig, har jeg valgt at genopstille fordi jeg håber at kunne bidrage til en bestyrelse, der ser en styrke i medlemmernes forskelligheder og formår i højere grad at udnytte dem. Mit ønske er som tidligere skrevet at bidrage til et bestyrelsesarbejde der understøtter medlemmernes interesser og ønsker, ved at indgå i en bestyrelse som primært at fungere som facilitator og moderator. Jeg kunne godt tænke mig at være med inde over PAS-ordningen. Derudover ønsker jeg at hjælpe med at få nogle samtalegrupper op at køre, så man kan mødes fysisk eller online (som situationen er nu) samt hjælpe til med Ch’ingu. 
 
Hvordan tror I at I kan gøre en forskel for klubben og dens medlemmer? 
Ved at bidrage til en god og saglig kommunikation gennem dialog, som indebærer en gensidighed respekt og rummelighed overfor forskelligheder, for at skabe grundlag for et trygt rum, hvor man føler sig accepteret og respekteret for den man er. 
 
Hvad mener I at Koreaklubben burde stå for? 
En forening som samler og forener adopterede fra Sydkorea, som er et fælles vilkår for medlemmerne. Derudover, en rummelig forening som kan hjælpe adopterede til at blive klogere på sig selv og hvor adopterede kan finde støtte i hinanden og opleve samhørighed, hvad end det er i form af kulturelle eller sociale events. Blandt andet derfor håber jeg også at KKs FB-gruppe vil åbne op for adopterede ikke-medlemmer for, i højere grad at kunne indfri foreningens formål om fx at udbrede viden om Korea og landets kultur for medlemmer og andre interesserede samt at skabe kontakt mellem koreanske adopterede i Danmark. 
 
Hvad vil I gøre anderledes fremover for at undgå en lignende situation som den med efterårs lejren? 
Lytte, prøve at sætte sig i modpartens sted og forsøge at forstå samt respektere at der altid er to sider af en sag og at det er i orden at være enig i at være uenig. Derudover, at forholde sig sagligt til ting og kunne løfte sig op i helikopterperspektiv og fokusere på fællesmålet. Dvs. at huske at se tingene fra flere perspektiver og fokusere på nuancerne fremfor at fortabe sig i detaljer og se sort/hvidt på tingene, for at undgå at situationen eskalerer og udvikler til at blive et spørgsmål om rigtig og forkert eller at udpege sorte får. Hvis medlemmer udviser et stort engagement og initiativ til at iværksætte aktivister til gavn for medlemmerne, skal indsatsen påskønnes og understøttes fx gennem økonomisk støtte til aktiviteterne. 
 
Hvad er jeres svage og stærke sider ifht at sidde i bestyrelsen? 
Min svage side er, at jeg ikke har den store erfaring med bestyrelsesarbejde, da arbejdet det sidste år i bestyrelsen nogle gange har været af mindre saglig karakter. Min styrke er min ud-af-boksen-tankegang, hvis situationen tillader det, min nysgerrighed og lyst til at indgå i et tværfagligt team med et fælles mål og fokus, hvor vi udnytter hinandens forskelligheder konstruktivt ved at se forskellighederne som en stærk ressource. Jeg er god til at gå sagligt til værks og motiveres af at have et fælles mål, hvor man lykkes sammen. 
 
Hvad vil I gøre for, at alle medlemmer bliver tilgodeset? 
Det er umuligt at gøre alle tilfredse, men det er muligt i større grad at imødekomme medlemmernes ønsker og interesser ved at inddrage medlemmerne i et større omfang ex ved online-afstemninger. En anden mulighed er at se bort fra hvad og hvordan ting tidligere er gjort og være åben overfor alternativer til nye måder at gøre tingene dvs. at turde at gøre noget andet og se det som en læringsproces, hvis det kan imødekomme flere medlemmers ønsker og interesser. 
 
Hvad vil I gøre for at gøre KK til et rart og hyggeligt sted af være? 
Sørge for at holde en sober og god tone, hvor der udvises gensidig respekt for forskellighed. Jeg går ind for åbenhed og ærlighed, også selvom det strider imod flertallet. I mine øjne er det okay at sige stort set alt – det er mere måden budskabet leveres på, som er vigtigt. 

Go to Top