Indlæser Begivenheder
Denne begivenhed er allerede afholdt.

 

Hermed indkaldes til Korea Klubbens ordinære generalforsamling for foreningsåret 2016/2017 og bestyrelsesvalg for 2017/2018.

Generalforsamlingen afholdes søndag d. 1. oktober kl. 14.00 på Restaurant Sakura, Møntergade 22, 1116 København K.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Udvalgsberetninger
4. Regnskabsaflæggelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Vedtægtsændringer
7. Behandling af indkomne forslag
8. Godkendelse af budget
9. Valg af formand/næstformand/kasserer/sekretær
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter
11. Valg af revisor/revisorer
12. Eventuelt

Til generalforsamlingen træffes beslutninger ved simpel majoritet. Det er kun medlemmer med almindeligt medlemskab, der har stemmeret.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til formanden via e-mail: formand@koreaklubben.dk

For interesserede vil der være koreansk buffet (egenbetaling 200,- pr. pers.) på Sakura efter generalforsamlingen. Af hensyn til bordbestilling skal tilmelding ske senest søndag den 24. september til dgn@koreaklubben.dk 

Referat fra sidste års generalforsamling.

Korea Klubbens vedtægter.

Forretningsorden for 2016/2017.BESTYRELSESVALG

Ad 9. Valg af formand/næstformand/kasserer/sekretær 
Anne Mee Kalvig og Sidse Koch Jørgensen stiller begge op som formand (1 år)

Dvs. der er kampvalg.


Næstformand Kristoffer Young Kaag Vestergaard (ikke på valg 2 år)
Kasserer Margit Rønberg (ikke på valg 2 år)

Niels Peter Hansen stiller op, som sekretær (2 år)


Ad 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter
Jes Eriksen stiller op som bestyrelsesmedlem (1 år)
Wenja K. Boisen stiller op som bestyrelsesmedlem (1 år)

Kasper Eriksen stiller op som suppleant (1 år)
Sanne Mogensen stiller op som suppleant (1 år)
Mia Marquardsen stiller op som suppleant (1 år)

Tak for arbejdsindsatsen til følgende personer, som har valgt at træde ud af bestyrelsen:
June Jin Engelharth træder af som bestyrelsesformand

Dennis Graulund Nielsen træder af som sekretær

Charlotte Bielefeldt Vognsen træder af som suppleant

Kort om de opstillede kandidater, bemærk der I år vil være kampvalg om både formandsposten og de to suppleant poster.

Anne Mee Kalvig (Kandidat til formandsposten)
Aarhus, 30 år
Civilingeniør i Kemi og Procesteknologi

Jeg har i mere end ti år arbejdet aktivt for Korea Klubben – først som kontaktperson i Esbjerg, hvor jeg er opvokset, og sidenhen som kontaktperson i Aarhus. Foruden min rolle som kontaktperson, har jeg i de sidste to år været en del af Korea Klubbens bestyrelse, hvor jeg først har fungeret som eventkoordinator og efterfølgende været ansvarlig for al medlemsadministration. I øvrigt kan det nævnes, at jeg i mange år har arrangeret Koreansk Nytårsfest i Aarhus (Seollal) og i senere tid har jeg afholdt ét til to kurser i koreansk madlavning om året. Jeg besøgte allerede Korea første gang efter min adoption, da jeg var otte år gammel, og siden da er det blevet til en god håndfuld besøg i Korea inklusiv tre IKAA Gatherings i Seoul, deltagelse i Holt Happy Trail og et semester på Inje Universitet i Gimhae nær Busan.

Jeg synes allerede, vi har en skøn og velfungerende forening, men der er stadig rum til forbedring og optimering. Jeg er personligt af den opfattelse, at et solidt fundament og en stabil almen drift er essentiel for, at der er rum og overskud til nyskabelse og nye tiltag. Jeg har nogle konkrete idéer til, hvordan de almene bestyrelsesopgaver kan udføres mere effektivt, så vi i bestyrelsen kan få mere tid og overskud til at forbedre og eventuelt udvide udbudet af arrangementer og øvrige medlemstilbud. Jeg har i år udformet en medlemssurvey som jeg håber, vores medlemmer vil tage sig tid til at svare på. De seneste år har det glædet mig meget at opleve en større aktiv involvering i vores arrangementer fra medlemmernes side, og jeg har stor interesse i at arbejde med nye tiltag baseret på medlemmernes svar, så endnu flere medlemmer kommer til at deltage aktivt i foreningen.

 

Sidse Koch Jørgensen (Kandidat til formandsposten)
44 år,
Fysioterapeut

Jeg har været medlem af KK on and off siden 2004. Senest er jeg tilmeldt, fordi jeg personligt har haft brug for at “vende tilbage” til adoptionsmiljøet og deltage ved de sociale arrangementer.

Jeg har 3 børn, tvillinger på 8 og en søn på 6 år. Jeg er gift på 14. år med min mand Søren, som er formand i en NGO ved siden af sit arbejde som chef konsulent ved Landbrug og Fødevarer. Jeg arbejder som fysioterapeut i Falck Healthcare og er tillidsmand for fysioterapeuterne i Storkøbenhavnsområdet.

Jeg er aktiv i samtalemøder med andre adopterede, som er privat arrangeret. Her hjælper vi hinanden og tager ofte de svære samtaler.

De seneste år har jeg fulgt adoptionsforummerne nationalt og internationalt og der er stor spredning på de adopteredes behov og forventninger til KK.

Min holdning er, at foreningen KK står stærkt. Men den står endnu stærkere ved hele tiden at flytte sig og sørge for at favne de mange forskelligheder og forskellige behov som der er blandt medlemmerne. Det der kører godt skal bevares og gøres endnu skarpere og større. Der sidder mange kræfter og ressourcer blandt medlemmerne og dem vil jeg implementere i de forskellige aktiviteter og tiltag som mine visioner for klubben går på.

Jeg har siddet i en international admin gruppe i et par år på FB. Er lige trådt ud af den, da jeg havde brug for nye udfordringer. Derigennem har jeg observeret, hvordan adopterede har det i udlandet sammenholdt med de danske adopterede. Denne forskellighed er vigtig at erkende og forsøge at implementere i KKs virke og beslutningstagen.

Sidst har jeg siddet som medarrangør ved DNA eventet i København i Juni måned i år. Det har været lærerigt på det personlige plan men også på et plan hvor mangfoldighed dog har ført til et fint samarbejde mellem to parter, som ikke er helt enige.

Jeg er adopteret fra Korea i 1976 som 4 1/2 årig. I 2013 rejste jeg med Kulturrejsen i KK til Korea for første gang efter adoptionen. Jeg var så heldig, at jeg før denne tur fandt min biologiske far og hans del af familien, og vi fik en reunion under min rejse i Korea. Siden har jeg besøgt landet og bio familien 5 gange. En gang med min egen familie – og det var specielt fantastisk for mine børn.

Jeg bestræber mig på at bruge mine menneskelige evner til at vise empati, tager gerne ansvaret og jeg kan også træffe de svære beslutninger. Jeg er god til at samarbejde og kan også finde ud af at gå på kompromis. Det er vigtigt at forholde sig objektivt og favne mangfoldigheden hos medlemmerne som bestyrelsesmedlem.

Jeg håber at blive valgt og føre skuden fortsat i den rigtige retning og udvide med nye tiltag.


Niels Peter Hansen (Kandidat til sekretærposten)
50 år, Aarhus
Netværkstekniker

Jeg stiller op til posten som sekretær.

Jeg har 3 drenge (20/28/30) og arbejder som netværkstekniker.

Har været i Korea for første gang, sidste år og det var en fantastisk rejse, at opleve landet, befolkning og ikke mindst maden.

Men nu synes jeg det er min tur til at give en hjælpende hånd i Koreaklubben!


Jes Eriksen (Kandidat til en bestyrelsesmedlemspost)
36 år, Aarhus
IT-konsulent

Vendte tilbage til Korea for første gang i 2005 og meldte mig herefter ind i Korea Klubben. Besøgte Korea i flere omgange, indtil jeg i starten af 2010 flyttede til Seoul. I Korea har jeg bl.a. arbejdet for KoRoot og G.O.A.’L og samarbejdet med Adoptee Solidarity Korea og TRACK (Truth and Reconciliation for the Adoption Community of Korea) samt støttet op om det generelle miljø af adopterede, der lever og arbejder i Korea. Mit arbejde for organisationerne har primært bestået af IT-administration, fotodokumentation samt outreach, bl.a. gennem KoRoots Community Board, G.O.A.’Ls First Trip Home, som jeg har været med til at afholde 7 gange.
Jeg flyttede i slutningen af 2014 tilbage til Danmark, men besøger Korea årligt. Min motivation for at deltage i Korea Klubbens arbejde er at videregive den hjælp og erfaring til andre adopterede, som jeg selv gennem de sidste 10 år har oplevet i miljøet i Korea, Danmark såvel som resten af verden.

 

Wenja K. Boisen (Kandidat til en bestyrelsesmedlemspost)
34 år, København
Sygeplejerske studerende

Medlem siden 2011. Har tidligere siddet i bestyrelsen, først som føl i et år, derefter som bestyrelsesmedlem i 2014/2015 og i 2016/2017 som suppleant. Jeg stiller op som bestyrelsesmedlem. Jeg synes at Koreaklubben står som et stærkt og godt tilbud for koreanske adopterede i Danmark – og har gode samarbejdspartnere internationalt. En forening jeg gerne vil være med til at styrke. Jeg har selv nydt godt af Koreaklubben, både socialt og personligt, og ønsker stadig at bidrage med det jeg kan, og give noget tilbage.

Kasper Eriksen (Suppleant kandidat)

32 år, Roskilde

Cand.Mag. i Historie og Russisk

Jeg har været medlem siden 2009 og var Koreaklubbens kontaktperson på Fyn cirka 2013-2014. Jeg er fornyeligt vendt hjem efter have boet og arbejdet i Sydkorea i 2½ år. I Korea var jeg medlem af G.O.A.’L og ASK og arbejde sammen med KOROOT. Jeg stiller op som suppleant, fordi jeg ønsker at have en mere aktiv rolle i Koreaklubben og bidrage med mine erfaringer og evner.

 

Sanne Mogensen (Suppleant kandidat)

Alder: 31 år

Job: Togfører hos DSB, kontrollerer billetter og fløjter afgang. 

Uddannelse: Kontor assistent med speciale i offentlig administration

Baggrund: Jeg er adopteret i årgang 1986, jeg skal på min første tur til Korea til september med InKAS. Jeg har ikke rigtig været så aktiv i Koreaklub regi, men efter Kimichi Festivalen fik jeg gejst til at hjælpe noget mere og blive mere aktiv. Jeg fik følelse af ”at høre til”.

Motivation: Jeg vil gerne tilbyde nogle nye kræfter og hjælpe til hvor der er brug for det. Jeg kommer med masse af energi, glæde og ideer.

Udfordringer: Arrangerede personaledag og fest for Fødevareministeriets Departement 2011 Arrangerede chefseminar for alle cheferne i Fødevareministeriet 2011 Arrangerede personaleseminar for en afdeling i Fødevareministeriet 2010 Frivillig koordinator ved World Outgames i 2009 hvor jeg arrangerede lounges område og koordinerede frivillige og fandt sponsorer til diverse ting.

Tidligere job: Kontorelev hos Fødevareministeriet Kontrollør hos Tivoli Salgsassistent diverse steder, DSB, Letz Sushi og andre steder. Jeg håber at kunne bidrage med noget energi til veludførte arrangementer og organisering af ting og sager.

 

Mia Marquardsen (Suppleant kandidat)
41 år, København
Klubassistent og underviser

Jeg har været medlem af Koreaklubben siden 2007 – dog med nogle huller ind imellem.

Jeg arbejder til dagligt i en fritidsklub, arbejder med understøttende undervisning på en skole, underviser i Valgfaget Design og Mode fra 7-9. klasse, og underviser i Ungdomsskolen i Design og Mode.

Jeg har tidligere siddet i bestyrelsen i en selvejende klynge for Fritidsklubber med ca. 1300 indmeldte børn, så har lidt erfaring med bestyrelsesarbejdet.

Jeg er oprindelig uddannet beklædningsformgiver og har arbejdet i tøj produktioner, som designer, bl.a. for mærkerne ONLY og EXIT. Jeg er en iværksætter type, og således har min funktion også været i tøj industrien, med at iværksætte nye kollektioner. Jeg er god til at networke og sætte projekter eller arrangementer op. Endvidere er jeg idérig ift. at finde på nye projekter, tiltag, eller måder at gøre tingene på, såvel på min arbejdsplads, som i mine netværk.

Jeg forestiller mig at jeg ville kunne byde ind med at sætte arrangementer op, og evt. komme med nye idéer til Korea klubbens. Desuden er jeg med i en samtalegruppe for Koreansk adopterede, hvor vi snakker om vores oplevelser med at være adopteret.

 

Go to Top