Ansøgning til First Trip Home 2017 åben

By |2017-07-03T21:43:58+02:00marts 7th, 2017|Aktiviteter og tilbud, Internationale Events, Nyheder, Søgning af biologisk familie|

Global Overseas Adoptees’ Link is pleased to announce the 2017 First Trip Home.

Our application period will be March 2, 2017 to April 21, 2017.

The application is open to current G.O.A.’L members. (If your membership is not current on the date of your application, it will not be considered).

Since 2008 Global Overseas Adoptees’ Link (G.O.A.’L) has arranged First Trip Home to reconnect Korean adoptees with their origins and provide a unique experience for participants. First Trip Home is intended for adoptees that have never previously returned to Korea, and would like to do so in order to reconnect with Korea. Rather than a […]

Søgning

By |2011-11-20T22:12:45+01:00oktober 8th, 2011|Søgning af biologisk familie|

Korea Klubben modtager et stigende antal henvendelser vedr. søgning af biologisk familie i Korea og for flere og flere lykkedes det faktisk at møde deres familie. Det kan have nogle uforudsete konsekvenser og vi anbefaler derfor, at adopterede kontakter os i forbindelse med søgning. Det er også en god idé at tale med adopterede, der har søgt og evt. fundet/mødt familie i Korea, samt have et basalt kendskab til koreansk kultur og mentalitet.

Der er ikke ens retningslinier for søgnings proceduren i Korea og adopterede har derfor meget forskellige oplevelser omkring søgning

 

Køreplan for søgning

By |2011-10-26T08:45:17+02:00oktober 8th, 2011|Søgning af biologisk familie|

Procedure vedrørende søgning af biologisk familie
I forbindelse med den ny adoptionslovning ophævedes adoptionsanonymiteten og som følge heraf ændrede Familiestyrelsen (tidl. Civilretsdirektoratet) procedure i forbindelse med søgningen af biologisk familie. 

Denne ændrede procedure har dels den betydning, at man ikke længere skal indsende en erklæring. Ligger man inde med en sådan erklæring, er den ikke længere anvendelig og kan derfor kasseres.
Den ændrede procedure betyder ligeledes, at alle henvendelser, der kommer fra Korea og er stilede til den adopterede, automatisk og direkte sendes til denne, såfremt vedkommende er 18 år eller derover. Er den adopterede under 18 år, sendes henvendelserne til adoptivforældrene. […]

Go to Top