Efter dagens ekstraordinære generalforsamling, der blev afholdt som videomøde over Zoom, kan vi nu byde Eva Høpfner rigtig hjertelig velkommen i bestyrelsen.
Tag rigtig godt imod Korea Klubbens nye sekretær!