Seksualiseret racisme er et intersektionelt perspektiv, der påvirker flere aspekter af minoriteters liv. De to undertrygte eller diskriminerede grupper krydser veje og bliver et fokus punkt for reflektion af en dobbelt-siddet diskrimination. Den seksuelle diskrimination og den race orienterede diskrimination kombineres her, og giver et indblik i minoritetskvinders kår, fremfor blot at fokusere på diskriminationen af hvide majoritetskvinder eller marginaliserede minoritetsmænd.

I dette spørgeskema henvender jeg mig til minoritetskvinder for at se om seksualiseret racisme finder sted i Danmark.

Spørgeskemaet tager ca. 15 minutter at udfylde, men det er muligt at gemme dine besvarelser og fortsætte på et senere tidspunkt. Besvarelserne er anonyme og resultaterne bliver behandlet videnskabeligt og metodisk som en del af mit speciale på Syddansk Universitet.

Spørgeskemaet er delt op i 6 dele
1) Demografi: information om dig

2) Definition (eller exempler) på verbal seksualiseret racisme

3) Kontekst og hyppighed af verbal seksualiseret racisme

4) Seksualiseret racisme på et institutionelt plan

5) HVEM kommunikerer verbal seksualiseret racisme

6) Fysisk seksualiseret racisme

Hvis interesseret sender jeg gerne en kopi af mit speciale efter slutdato 29. juni 2018. 

Link til spørgeskema: https://surveyhero.com/c/SexualizedRacismDK

Med venlig hilsen
Mai Lee Nissen
manis07@student.sdu.dk