Korea Klubben deltog lørdag den 4. november 2017 i Adoption & Samfunds landsmøde. På mødet lavede Jes Eriksen et rigtig fint oplæg omkring Korea Klubben,  foreningens arbejde og medlemmernes behov. Tak til Adoption & Samfund for invitationen.

I forbindelse med Adoption & Samfunds landsmøde blev Adoptionsprisen 2017 uddelt til Korea Klubben. Med prisen følger et beløb på 10.000,- til støtte af foreningens fremtidige arbejde.

Adoptionsprisen gives for en ekstraordinær indsats for adopterede eller deres familier. Det kan være en indsats inden for f.eks. politik, forskning, oplysning, rådgivning eller andet. Der skal være tale om en indsats, der har gjort en positiv forskel for adopterede eller vil kunne komme til at gøre det på længere sigt. Prismodtageren kan være en person, en gruppe eller en organisation – gerne én der har bidraget til at sætte adoption og adopteredes vilkår på dagsordenen i en bredere sammenhæng.

Adoptionsprisen er tidligere givet til:

  • læge Grete Teilmann for hendes banebrydende arbejde med tidlig pubertet hos adoptivbørn,
  • psykolog Lars von der Lieth for hans livslange forskning, formidling og rådgivning inden for adoptionsområdet,
  • psykolog Susanne Høeg for hendes mange initiativer og aktiviteter inden for rådgivning af adoptivfamilier,
  • psykolog Niels Peter Rygaard for hans store, uegennyttige arbejde med at uddanne personalet på børnehjem i hele verden i regi af Projekt Fair Start.

I 2017 går Adoptionsprisen til Korea Klubben.

Korea Klubben får prisen for deres store, mangefacetterede arbejde til gavn for adopterede fra Sydkorea gennem flere årtier.
Korea Klubben blev stiftet i 1990 og har siden da stået for en bred vifte af forskelligartede aktiviteter: netværksdannelse for koreansk adopterede, sociale og kulturelle arrangementer, magasinudgivelse, konferencer og internationale aktiviteter.
Bl.a. har Korea Klubben været aktiv i organiseringen af en række af de såkaldte ”Gatherings”, både i Seoul og i europæiske hovedstæder. Og Korea Klubben er medstifter af IKAA – International Korean Adoptee Associations, et internationalt netværk af foreninger for koreansk adopterede.

Korea Klubben har sit naturlige afsæt i adoption fra Sydkorea og i den forstand en ’nationalt’ defineret målgruppe og medlemsskare, men arbejdet og aktiviteterne peger samtidig ud over det koreanske adoptionsmiljø.
Adopterede fra Korea var den første store gruppe af internationalt adopterede i Danmark, og det at I er så forholdsvis mange, har været en styrke og givet en mulighed for særlig identitetsdannelse, som det måske har været sværere for senere ”generationer” af adopterede at etablere. Det betyder også, at Korea Klubben har været en slags adoptions-avantgarde, og at I har høstet viden og erfaringer, som adopterede andre lande end Sydkorea også kan drage nytte af.

I en tid hvor der i adoptionskredse tales meget om åbenhed i adoptionerne, og hvor adopteredes tilknytning til oprindelseslandet anerkendes i højere grad end tidligere, kan det være af stor nytte for andre adopterede, at I i Korea Klubben også har så stor erfaring med tilbagerejser, søgning af biologisk familie og repatriering.

Korea Klubben har haft fingeren på pulsen m.h.t. alt, hvad der rører sig i det danske og internationale adoptionsmiljø for koreansk adopterede – og har samtidig været med til selv at sætte dagsordenen gennem sine aktiviteter.
Det er næppe heller tilfældigt, at der netop blandt koreansk adopterede i Danmark er stærke individuelle røster, der formår at sætte deres adoptionsidentitet i spil bl.a. kunstnerisk virke, f.eks. Maja Lee Langvad, Eva Tind og Joan Rang Christensen, og forskere, der formår sætter kritisk spot på adoption: f.eks. Lene Myong og Jacob Ki Nielsen.

En del af æren for det ressourcestærke miljø af koreansk adopterede i Danmark tilkommer Korea Klubben, som har været med til at tilbyde flere generationer af adopterede et netværk, en ballast og en platform, viden og udsyn.

Adoptionsprisen består af 10.000 kr. til støtte af Korea Klubbens flotte arbejde.