Årets generalforsamling nærmer sig stille og roligt, og da vi i dette bestyrelsesår skal tage afsked med flere personer I den nuværende bestyrelse, vil vi rigtigt gerne opfordre medlemmer til at overveje om de kunne være interesseret i at stille op til det kommende bestyrelsesvalg, som afholdes i forbindelse med den kommende generalforsamling.

Korea Klubben er en forening baseret på frivilligt arbejde, og derfor bestræber vi os på at involvere medlemmer i så stort omfang som muligt – både i forhold til varetagelse af bestyrelsesposter, men også i forbindelse med arbejde som lokale kontaktpersoner og i de mange udvalg der skaber rammerne for foreningen.

I år skal vi tage afsked med en del af bestyrelsen og det betyder at følgende poster er på valg:

Formand (1 år)

Sekretær (2 år)

Bestyrelsesmedlem (1 år) – Jes Eriksen genopstiller

Suppleant (1 år) – Wenja K. Boisen genopstiller

Suppleant (1 år)

Der er ingen begrænsning for hvor mange der kan stille op til hver enkelt post. Ved flere opstillede kandidater til samme post vil der være ‘kamp-valg’ og posten vil tilfalde personen med det højeste stemmetal.

Information omkring de enkelte poster og opgaver i det sidste bestyrelsesår:

Vores nuværende formand June Jin Engelharth skriver følgende om opgaverne, hun har varetaget I det forgangne bestyrelsesår:

Som Bestyrelsesformand, har du det overordnede ansvar for at Korea Klubbens drives i overensstemmelse med Korea Klubbens gældende vedtægter. Det overordnede ansvar for økonomien, den daglige drift og ledelse af bestyrelsen. Bestyrelsesformanden er også foreningens ansigt udadtil og bør pleje de gode relationer foreningen har til samarbejdspartnere både internationalt og nationalt.

Bestyrelsesformanden indkalder til de 6-8 årlige bestyrelsesmøder, samler og fremsender dagsordener og leder bestyrelsesmøderne. Derudover indkalder Formanden til den årlige ordinære generalforsamling samt bestyrelsesvalg og er Korea Klubbens kontaktperson og talsperson ved henvendelser fra pressen, officielle arrangementer.

Funktionen som sekretær har igennem de sidste 2 år været varetaget af Dennis Graulund Nielsen, som skriver følgende:

Sekretærfunktionen i Korea Klubben er ikke fast defineret men indeholder som oftest følgende opgaver:

Udarbejdelse og udsendelse af referater fra bestyrelsesmøder
Udarbejdelse og udsendelse af referater fra generalforsamlinger
Administrere infomail og sikre videresendelse af mails til rette personer
Afholde onsdagsmiddage på lige fod med øvrige bestyrelsesmedlemmer
Medlemsadministration (Bestyrelsesåret 2016/17 varetaget af Anne Mee Kalvig)
Deltage i arbejdsgrupper på lige fod med øvrige bestyrelse

Charlotte Bielefeldt har skrevet følgende om opgaverne som bestyrelsesmedlem/suppleant:

Jeg har været med i bestyrelsen fra 2016-2017 som suppleant.

Mine opgaver har bl.a. været:

Web/grafisk – aktivt at opdatere og lægge indhold op på hjemmesiden, bl.a. kalender/events, nyheder, billeder og tekster.

Facebook – oprette indlæg, poste nyheder vedrørende arrangementer, etc. på lige fod med øvrige bestyrelse.

Input i forhold til strategi om at få flere medlemmer til KK- herunder medlems login.

Diverse grafiske opgaver, bl.a. design af informationsflyer vedr. KK. Julehilsen/kort til foreningens eksterne samarbejdspartnere, udarbejdelse af diverse invitationer (InDesign eller word).

Familieudvalget – etablering og udvikling af udvalget og analyse af, og involvering af medlemmer I forbindelse med arrangering af familie-/børne-orienterede events (Julebazar (90 deltagere) & Familie-Picnic I samarbejde med KOCOA (Korean Community Association in Denmark)

(145 deltagere)).

Det er spændende og udfordrende at være med i bestyrelsen, og har man energi og lyst til at være med til at udvikle foreningen er der rigtigt gode muligheder.

Er du nysgerrig på eller har yderligere spørgsmål omkring bestyrelsesarbejdet, opgaver eller de specifikke poster på valg er du mere end velkommen til at kontakte de individuelle personer i bestyrelsen, der har varetaget den post du er interesseret i.

Kontakt:

Formand – June Jin Engelharth – formand@koreaklubben.dk

Sekretær – Dennis Graulund Nielse – dgn@koreaklubben.dk

Bestyrelsesmedlem/Suppleant – Charlotte Bielefeldt Vognsen – cb@koreaklubben.dk

Er du allerede nu sikker på at du gerne vil stille op til en af posterne der er på valg i år vil vi opfordre til, at du sender tilkendegivelse af kandidatur, plus et meget kort stykke tekst om dig selv og din motivation for at stille op, til June Jin Engelharth – email: formand@koreaklubben.dk

(Motivationen bruges til udsendelse sammen med indkaldelse til generalforsamling)

På vegne af bestyrelsen vil jeg ønske jer alle en rigtig god sommer! Vi håber at der er mange af jer derude, der er interesserede i at stille op.

Med venlig hilsen/Kind regards
Kristoffer Young Kaag Vestergaard
Næstformand/Vice President/IKAA Representative
Korea Klubben/Korean Adoptee Society Denmark
www.koreaklubben.dk
Mobile: +45 31164171
Email: kykv@koreaklubben.dk