Som led i arbejdet med den anden del af helhedsanalysen inviterede Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold til et dialogmøde mandag d. 15. september 2014.

Korea Klubben og en lang række andre interessenter var inviteret til at komme med input til den del af “Helhedsanalyse af det danske adoptionssystem”, som omhandler godkendelse og støtte til adoptanter, forbedring af Post Adoption Services og muligheden for åbne adoptioner.

På mødet fremlagde Ankestyrelsen resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse, hvortil der blev stillet en lang række relevante spørgsmål om undersøgelsens design og validitet.

Desværre tyder det på, at dialogmødet er den eneste mulighed for Korea Klubben og andre interessenter at komme til orde, da den anden del af helhedsanalysen ikke vil blive sendt i høring.

Anden del af analysen forventes offentliggjort i løbet af efteråret.

Alle  interessenter blev sidste år bedt om skriftligt at bidrage med input til en række foruddefinerede spørgsmål vedr. helhedsanalysen.

Læs Korea Klubbens bidrag her