Korea Klubben har i dag bidraget med høringssvar til ”Helhedsanalyse af det danske adoptionssystem – de strukturelle rammer og tilsynet”.

Vi har med stor interesse læst de dele af helhedsanalysen, som omhandler de strukturelle rammer og tilsynet i det danske adoptionssystem. Det er en positiv udvikling, at vi som voksne adopterede og repræsentant for den største gruppe internationalt adopterede – og ligeledes som en af de ældste og største foreninger af sin slags – inddrages i arbejdet for et mere tidssvarende adoptionssystem i Danmark.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold offentliggjorde torsdag d. 26. juni de dele af helhedsanalysen, som omhandler de strukturelle rammer og tilsynet i det danske adoptionssystem. Analysen har været sendt i høring med frist d. 4. august.

Læs Korea Klubbens høringssvar

Læs Korea Klubbens bidrag til helhedsanalysen

Se analysen på Ministeriet for Børn, Ligestilling,Integration og Sociale Forholds hjemmeside