AMA

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune med borgmester Anna Mee Allerslev i spidsen havde d. 30. april besøg af en delegation fra Seoul City.

Delegationen mødtes med Anna Mee Allerslev i forbindelse med en studietur til København for bl.a. at  diskutere borgerinddragelse og social innovation i relation til unges deltagelse, etniske minoriteter og beskæftigelse i København.