jacobki_phd

Invitation til Jacob Ki Nielsens ph.d.-forsvar af Fictions of Kinship: Representations of Multicultural Family-making in the South Korean Cine- and dramascape.

Tid: Fredag d. 9. maj 2014 kl. 17.
Sted: Humanistisk Fakultet, KU – lokale 15A.1.11, Karen Blixens Vej 4, 2300 København S.
Arrangør: Humanistisk Fakultet, KU.

Forsvaret er åbent for alle interesserede og på engelsk. Døren lukkes præcist kl. 17.

Resume
Afhandlingen er interdisciplinært funderet og antager et minoritetsperspektiv. Den består af en række kvalitative analyser af repræsentationer i sydkoreansk film (1997-2013) og TV-dramatik (2005-2010). Læsningerne fokuserer på et fænomen, der er døbt “den multikulturelle drejning,” hvilket refererer til et boom i antallet af multikulturelle familie-repræsentationer i det sydkoreanske mediebillede siden den finansielle krise i 1997 og særligt med den officielle bekendtgørelse af det Nye Multikulturelle Korea i 2006. Der spørges til, hvorledes ideologier af koreanskhed og andethed artikuleres i materialet særligt på baggrund af etnonationalisme og rent-blodsideologi, der ellers har domineret forestillinger om koreanskhed igennem det meste af den postkoloniale æra. Samlet set antyder læsningerne, at den multikulturelle drejning er en del af en neoliberal kapitalistisk og etnokulturel drejning, der indikerer en bevægelse bort fra rent-blodsideologi som et førende paradigme for koreanskhed.

Læs mere her