cheri_register

De bedste hensigter handler om identiteten som adoptivforældre. Når vi adopterer et barn fra et andet land, påtager vi os samtidig opgaven at opdrage et barn med en anden baggrund og ofte også hudfarve end vores, og det stiller særlige krav til os. Register kommer ikke med færdige løsninger, for hun ved, at der ikke findes en rigtig måde at opdrage børn på, særligt ikke børn, der er trukket op ved roden fra deres oprindelige familier og kulturer. Risiciene er store, skriver Register, og hun giver konkrete eksempler på dem gennem ti konstruerede faldgruber, vi som adoptivforældre kan falde i. Samtidig efterlader hun os med et håb om, at vi kan lære at tænke anderledes og dermed blive mere bevidste adoptivforældre.”

Uddrag af forordet v. Lise Langvad

Kort om bogen
De bedste hensigter af Cheri Register omhandler de særlige problematikker og blinde vinkler, der er del af adoptivfamilieliv. Forfatteren opfordrer adoptivforældre til aktivt at tage stilling til disse og argumenterer i overbevisende stil for, at det er berigende for familielivet. Internationalt og transracialt adopterede har særlige behov og forudsætninger, der kalder på mere end “de bedste hensigter”. Med spørgsmålet: gør vi det rigtige overfor vores børn, inviteres læseren til en åben og ærlig diskussion om fælles udfordringer.

Bogen og kapitlerne kan læses på mange måder: som en introduktion til emnet adoption, som en lærebog og et stykke forskningsarbejde, og som en erindringsbog. Med dyb indsigt og stor intellektuel formåen, er det lykkedes forfatteren at integrere personlige såvel som samfundsmæssige perspektiver, der altid er på færde og som griber ind i intimsfæren på uforudsete måder.

Bogen er udgivet på Hans Reitzels Forlag og udgør et vigtigt bidrag til litteratur om adopteret familieliv og er den første på dansk, der tager kritisk stilling til emnet ikke mindst igennem en nytænkning af perspektiver ved adoptivforældreskab. Bogen fortjener ligeledes anderkendelse for modigt at introducere adoptivfamilier som en minoritetsform, der har andre forudsætninger og positioner end biogenetiske familier.

Af Jacob Ki Nielsen

Download uddrag af bogen

Kapitlerne kan downloades i pdf og benyttes med angivelse af forfatter og forlag jf. copyrightlovens bestemmelser.