Ankestyrelsen har inviteret en række interessenter til informationsmøde om visionerne for den nye PAS-ordning d. 23. januar 2014.

Fra 2014 har Ankestyrelsen fået bevilget 6 mio. kr. årligt af satspuljemidlerne til en permanent PAS-ordning. Midlerne er bevilget til at videreføre og udbygge det seneste PAS-projekt, som udløb d. 31. december 2013.

I den nye PAS-ordning er der som udgangspunkt afsat midler til: Fortsat rådgivning til adoptivfamilier efter adoption, særlig rådgivning i forbindelse med hjemtagelse af barn og gratis undervisning til institutioner og fagpersoner i stat og kommuner om adoptionsrelaterede problemstillinger. Der vil yderligere i 2014 blive iværksat tiltag, der er indeholdt i den tildelte bevilling med henblik på styrkelse af det adopterede barn, børn/unge og familie.

Rådgivning og vidensdeling bliver yderligere udbygget gennem det særlige initiativ, hvor forældre vil få mulighed for at modtage gratis rådgivning umiddelbart før og efter hjemtagelse af barnet. Det forventes endvidere, at det i løbet af 2013 oprettes suppleringskurser og særlige kurser med fokus på forældrekompetencer.

Korea Klubben  mener, det er af afgørende betydning, at rammerne for den igangværende analyse af adoptionsområdet og PAS i Danmark udvides til også at omfatte de voksne adopterede. Og ligeledes at den væsentlige erfaringsbaserede viden, som Korea Klubben og andre uafhængige foreninger eller netværk for adopterede har indsamlet gennem tiderne, inddrages kontinuerligt i processen.

Læs mere om PAS-ordningen på Ankestyrelsens hjemmeside