Kammeradvokaten anbefaler et skærpet tilsyn med de formidlende organisationer. Bl.a. foreslås det, at der indføres en whistleblower-ordning, så kritisable forhold kan afsløres anonymt. Desuden kan kompetencefordelingen mellem tilsynet, som foretages af Social-, Børne- og Integrationsministeriet og de formidlende organisationer være tydeligere. Samtidig skal tilsynets kontrol kunne udvides til også at omfatte adoptionsorganisationernes partnere og børnehjem i udlandet.

Læs mere på Social-, Børne- og Integrationsministeriets hjemmeside

Læs mere på politiken.dk