ta-logo

TænkAdoption er en nyetableret uafhængig tænketank, der sætter kritisk fokus
på adoption og adoptionsrelaterede emner og dermed ønsker at nuancere den
danske debat om adoption.

Behovet for at gentænke det eksisterende adoptionssystem er i høj grad aktualiseret af
dokumentarfilmen Adoptionens Pris, den verserende debat om transnational adoption og
den forhenværende Socialministers nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skal undersøge
adoptionspraksis.

Det faglige råd er kernen i TænkAdoption og består af 5 rådsmedlemmer, som på forskellig
vis har praktisk erfaring og forskningsbaseret viden om adoption. De har det til fælles, at
de selv er adopterede, og de peger på, det er afgørende at få inddraget det store vidensog
erfaringsgrundlag, som eksisterer blandt voksne adopterede.

TænkAdoption holdt stiftende generalforsamling den 27. maj 2013. På mødet blev der
valgt medlemmer til bestyrelsen og ikke mindst det faglige råd, som er hjernen bag
tænketanken.

Det faglige råd består af Sharmila Holmstrøm Juhlin, adjunkt, ph.d.-stipendiat, Lene
Myong, adjunkt, ph.d., Jacob Ki Nielsen, ph.d.-stipendiat, Maj Eun Herløw,
cand.scient.anth., og May Britt Skjold, cand.psych.

Læs mere om tænketanken