Socialminister Karen Hækkerup fremlagde tirsdag en plan for, hvordan adoptionssystemet i Danmark skal undersøges. En arbejdsgruppe forankret i Social- og Integrationsministeriets departement begynder sit arbejde i forsommeren 2013 og vil bestå af et mindre antal personer fra departementet og fra Ankestyrelsen.

I gruppen vil sidde personer, der har adoptionsfaglig, psykologfaglig og juridisk indsigt i adoptionsområdet. Efter planen vil arbejdsgruppen fremlægge en rapport med anbefalinger til et fremtidigt system i løbet af sommeren 2014.

Desuden skal tilsynet med området undersøges af kammeradvokaten.

I det åbne samråd i Socialudvalget bekendtgjorde Ministeren også, at internationale adoptioner fortsætter, mens undersøgelsen står på. Karen Hækkerup fastslog også, at arbejdsgruppen skal undersøge, om adoption skal være en statslig opgave.

Læs mere på DRs hjemmeside

Se det åbne samråd i Socialudvalget