Ifølge Sydkoreas Ministry of Health and Welfare underskrev sundhedsminister Jin Young fredag d. 24. maj 2013 Haagerkonventionen.

Den internationale konvention Haagerkonventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner stiller en række krav til, hvordan adoption bør foregå.

I Danmark trådte konventionen i kraft d. 1. november 1997.

Formålet med reglerne på adoptionsområdet er at sikre, at en adoption gennemføres til barnets bedste og med respekt for barnets grundlæggende rettigheder. Det er altså hensynet til barnet, der kommer i første række, og hensynet til dem, der ønsker at adoptere er sekundært. Samtidig skal reglerne være med til at hindre børnebortførelser, salg eller handel med børn.

Læs kronik af Jane Jeong Trenka og David Smolin på koreatimes.co.kr

Læs mere om den danske adoptionslovgivning på familiestyrelsen.dk

Find Haagerkonventionen på retsinformation.dk