I en udtalelse til Folketingets Ombudsmand vurderer Ankestyrelsen under Social- og Integrationsministeriet, at adopterede og biologiske forældre skal have mulighed for kontakt.

Heri juridisk set bliver overdraget, når et barn bliver adopteret, så har de biologiske forældre ret til samvær med barnet.

lieliv og dermed til kontakt mellem børn og oprindelige forældre er beskyttet, også selv om et barn har fået nye juridiske forældre via en adoption.

edegørelsen siger, at »retten for et adoptivbarn og dets oprindelige forældre til at opretholde et familieliv, som var etableret før adoptionen, i form af kontakt med hinanden som udgangspunkt er beskyttet« af den europæiske menneskeretskonvention.