I en udtalelse til Folketingets Ombudsmand vurderer Ankestyrelsen under Social- og Integrationsministeriet, at adopterede og biologiske forældre bør have mulighed for kontakt.

Selv om forældremyndigheden juridisk set bliver overdraget, når et barn bliver adopteret, så har de biologiske forældre ret til kontakt med barnet.

“Udtalelsen er et brud på den måde, hvorpå man hidtil har opfattet adoption, hvor ejerskabet til adoptivbarnet meget entydigt har tilhørt adoptivforældrene”, siger adjunkt ved Aarhus Universitet Lene Myong, der har forsket i transkulturelle adoptioner, og ser en vigtig principiel anerkendelse af, at adopterede kan have familie i afgiverlandet, som ønsker kontakt.

Redegørelsen siger, at “retten for et adoptivbarn og dets oprindelige forældre til at opretholde et familieliv, som var etableret før adoptionen, i form af kontakt med hinanden som udgangspunkt er beskyttet” af den europæiske menneskeretskonvention.

Læs mere på politiken.dk