I forlængelse af dokumentarfilmen Adoptionens Pris har Folketingets Ombudsmand rejst spørgsmål om adoptivbørns ret til at være i kontakt med deres biologiske forældre. Ombudsmanden har også besluttet at følge sagen om forholdene på det etiopiske børnehjem Enat Alem. 

Ombudsmanden har d. 28. november bedt Ankestyrelsens Familieretsafdeling om at redegøre for, hvilke regler der gælder for adoptivforældres ret til at regulere et adoptivbarns kontakt til de biologiske forældre i de tilfælde, hvor adoptivbarnet er blevet adopteret i så sen en alder, at det har haft et egentligt familieliv med sine biologiske forældre. Ombudsmanden har endvidere bedt Ankestyrelsen om at redegøre for, om adoptivforældres ret til at regulere deres adoptivbarns kontakt til dets biologiske forældre påvirkes eller ændres, hvis adoptivbarnet bliver anbragt uden for hjemmet. Spørgsmålet vurderes i lyset af barnets rettigheder efter Børnekonventionen og Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8.

Ligeledes har Ombudsmanden bedt om resultatet af den undersøgelse, som Ankestyrelsen har iværksat af forholdene på børnehjemmet Enat Alem.

Læs mere på Ombudsmandens hjemmeside