Et barn har ret til at vokse op i et familiemiljø og til at blive draget omsorg for af sin egen familie. Hvis en familie har brug for hjælp til at give barnet den tilstrækkelige omsorg, har de ret til at få den. Kan barnet, på trods af hjælpen, ikke vokse op under gode forhold i sin egen familie, bør en passende og stabil familiebaseret løsning findes i stedet.

Er det ikke muligt inden for barnets oprindelige landegrænser, kan international adoption være den bedste permanente løsning for barnet. Det er dog under forudsætning af, at adoptionen sker i overensstemmelse med Haagerkonventionen om børns beskyttelse, der tager altoverskyggende hensyn til barnets bedste. Det er centralt, at adoption desuden skal autoriseres af kompetente myndigheder og ikke resulterer i upassende finansielle gevinster for de involverede parter.

Bestemmelserne er først og fremmest vedtaget for at beskytte børn, men også for at sikre de biologiske forældres rettigheder og for at bringe vished til potentielle adoptivforældre om, at deres barn ikke har været udsat for ulovlige forhold i forbindelse med adoptionen.

Se artiklen på UNICEFs hjemmeside

Læs også artiklen “Børn må ikke blive en handelsvare”