Korea Klubben deltager onsdag d. 19. september 2012 til konferencen Adoption – en politisk hånd til et godt liv på Christiansborg. Konferencen er arrangeret af Adoption & Samfund i samarbejde med Özlem Cekic (SF), formand for Socialudvalget.

Konferencen omhandler disse emner:

  • Videns- og formidlingscenter på adoptionsområdet
  • PAS-rådgivning på Finansloven senest i 2014
  • Det særlige børnetilskud bør omfatte børn af eneadoptanter
  • Afskaffelse af 26-års reglen (hvis man er ældre end 4 år ved adoptionen, gælder 26-årsreglen også for adopterede)