Så er det sidste chance for at komme på Inje Universitetets 4 måneders IIIHR-program for koreanske adopterede for 600 $ her til efterårssemestret 2012, da prisen for forårssemestret 2013 stiger til 2000 $, hovedsageligt pga. mangel på sponsorer.

Rekrutteringen for efterårssemestret 2012 er snart ved at være slut, og der er kun få ledige pladser. Hvis det har interesse, så gå ind på disse sider og send en ansøgning inden ugen er omme!

http://koreaklubben.dk/korea/universiteter/

http://www.facebook.com/groups/196353852217/

 

Hilsen
Korea Klubbens Inje Udvalg
v/Simon Young