Procedure vedrørende søgning af biologisk familie
I forbindelse med den ny adoptionslovning ophævedes adoptionsanonymiteten og som følge heraf ændrede Familiestyrelsen (tidl. Civilretsdirektoratet) procedure i forbindelse med søgningen af biologisk familie. 

Denne ændrede procedure har dels den betydning, at man ikke længere skal indsende en erklæring. Ligger man inde med en sådan erklæring, er den ikke længere anvendelig og kan derfor kasseres.
Den ændrede procedure betyder ligeledes, at alle henvendelser, der kommer fra Korea og er stilede til den adopterede, automatisk og direkte sendes til denne, såfremt vedkommende er 18 år eller derover. Er den adopterede under 18 år, sendes henvendelserne til adoptivforældrene. 

Alle henvendelser indgået til Familiestyrelsen indenfor de sidste 1½ år er sendt ud. Yderligere spørgsmål og henvendelser skal rettes til den formidlende organisation og ikke til Familiestyrelsen, da den formidlende organisation som udgangspunkt ligger inde med flere oplysninger omkring adoptionen end Familiestyrelsen. 

Skulle der tidligere være sendt informationer til Familiestyrelsen fra den formidlende organisation, vil den formidlende organisation kunne informere om, at disse henvendelser tidligere er sendt til Familiestyrelsen.

Det er almindeligt anerkendt, at en person som ønsker aktindsigt i sin egen sag kan få dette. At få aktindsigt betyder rent praktisk, at man får tilsendt kopier af de papirer, der ligger på en adoptionssag. 

Ønsker man aktindsigt skal man rette henvendelse til den udstedende myndighed, dvs. ? den myndighed der i sin tid udfærdigede adoptionsbevillingen. Dette vil i langt de fleste tilfælde være et statsamt. For aktindsigt i alle adoptionssager efter 1. oktober 1972 skal henvendelse derfor rettes til vedkommende statsamt. 

Det vil sige, at man skal ikke starte med at rette henvendelse til Familiestyrelsen.
Kun undtagelsesvist vil henvendelse skulle rettes til Familiestyrelsen. Dette gælder alene for adoptioner der er udfærdiget af Justitsministeriet (Civilretsdirektoratet). Alle anmodninger om aktindsigt i adoptionssager efter ovennævnte dato bedes derfor venligst rettes til vedkommende statsamt.

Det er også muligt at rette direkte henvendelse til de adoptionsformidlende organisationer i Korea, men vi anbefaler, at man starter med at se, hvad der ligger af papirer i Danmark. Kontakt Korea Klubben for yderligere vejledning vedr. kontakt til organisationerne i Korea.

lcrs@koreaklubben.dk