Julefest

Korea Klubbens årlige julefest falder i år d. 3. december.

Ligesom sidste år foregår festlighederne i:
Christianhavns Beboerhus
Dronningensgade 34
1420 København K

Program
Kl. 18.00 Dørene åbnes
Kl. 19.00 Koreansk buffet
Kl. 20.00 Pakkeleg
Kl. 21.30 Musikalske indslag v. Niko Yu, Toby Cho, KCL og Patrick Chan og Korea Klubbens DJ team
Kl. 02.30 Festen slutter

Husk at medbringe kontanter til KK-baren og en indpakket gave til ca. 20 kr. til den store pakkeleg.

Pris
Middag og fest (entré ml. kl. 18-19 og betaling via kontooverførsel):
Medlemmer og støttemedlemmer – 150 kr. ved tilmelding senest d. 30. oktober, herefter er prisen 200 kr.
Ikke-medlemmer – 250 kr. ved tilmelding senest d. 30. oktober, herefter er prisen 300 kr.

Kun fest (entré ml. kl. 21-22 og kontant betaling i døren):
Medlemmer og ikke-medlemmer – 100 kr.

Tilmelding
Tilmelding til middag og fest foregår til Nanna Falk på nf@koreaklubben.dk og sker efter først-til-mølle-princippet.
Tilmeldinger er først gyldige, når vi har modtaget indbetalingen på Korea Klubbens konto: reg. nr. 1551, kontonr. 000268 8808 – husk at notere navn og medlemsnr.

Sidste frist for tilmelding er d. 20. november.

Fra alle os til alle jer – vi glæder os til at se jer!
Julefestudvalget